Effectief tabaksbeleid vraagt om een lange adem en een structurele inzet. Daarom is het belangrijk dat het budget voor enkele jaren wordt gereserveerd. Via de financiering van de voor elke vier jaar vastgestelde nota lokaal gezondheidsbeleid is dit mogelijk. De Tabaksindustrie zoekt soms contact met gemeenten voor de financiering van gezamenlijke activiteiten zoals het ‘peukvrij’ houden van de stranden in drukbezochte badplaatsen. Dit is tegen de wet en inmiddels heeft de tabaksfabrikant de samenwerking beëindigd.

Budget is nodig voor:

  • coördinatie
  • het creëren van bestuurlijk en publiek draagvlak (communicatie, publiciteit)
  • uitvoering van preventieve maatregelen en interventies
  • toeleiding naar hulp bij stoppen met roken
  • monitoren en evalueren

GIDSGezondheid In De Stad -gelden

Ongeveer de helft van de gemeenten krijgt tot en met 2021 extra budget voor het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen (GIDS-gelden). Een deel van dit budget zou goed aangewend kunnen worden voor tabaksbeleid gericht op laag opgeleiden: laag opgeleiden roken meer dan hoger opgeleiden en roken is de grootste vermijdbare doodsoorzaak.

Zorgverzekeraars en hulp bij stoppen met roken

De gedragsmatige behandeling van tabaksverslaving is onderdeel van het basispakket van iedere zorgverzekering. Deze verzekerde zorg vormt geen kostenpost voor gemeenten. Het gebruik van farmacologische ondersteuning is voor eigen rekening van de cliënt. Gemeenten kunnen voor de minima in hun werkgebied een collectieve zorgverzekering minima afsluiten om hen aanvullend te verzekeren. Dit ‘non-vermogenden-verzekeringscontract’ biedt gemeenten de mogelijkheid om afspraken te maken met verzekeraars. Er kan een bepaling worden opgenomen om een extra investering te doen om groepen met een lage SESSociaal-economische Status (SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. ) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. te bereiken, te motiveren en toe te leiden naar verzekerde behandeling van tabaksverslaving.  

Het feit dat stoppen-met-rokeninterventies geheel of gedeeltelijk onder de verzekerde zorg vallen maakt dat rokers bijna twee maal zo vaak met roken stoppen als rokers voor wie deze zorg niet is vergoed.[1]

Sluit aan bij landelijke initiatieven

Aansluiten op landelijke campagnes als het Nationaal PreventieakkoordRookvrije Generatie, Nix18 en Stoptober heeft twee voordelen:

  • u kunt zonder veel extra kosten meeliften op de landelijke aandacht om lokale activiteiten bekend te maken.
  • landelijke campagnes en programma’s stellen dikwijls kosteloos voorlichtingsmaterialen en ander vormen van ondersteuning ter beschikking die lokaal ingezet kunnen worden.

Referenties

  1. Brand van den, F., Nagelhout G., Reda A., Winkens B., Evers S., Kotz D., et al. Healthcare financing systems for increasing the use of tobacco dependence treatment. 2017.