Gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekering

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLIGecombineerde Leefstijlinterventie ) vergoed vanuit de basisverzekering.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft drie interventies erkend op het niveau effectiviteit in het erkenningstraject: SLIMMER, CooL en De Beweegkuur. Zorginstituut Nederland geeft aan dat programma’s die als GLI door het RIVM erkend zijn, voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking kunnen komen. Het is aan zorgverzekeraars om te besluiten welke programma’s zij vergoeden en contracteren.

Lees verder: Gecombineerde leefstijlinterventie

Wat werkt dossier gecombineerde leefstijlinterventie

De gecombineerde leefstijlinterventie biedt gemeenten en zorgverzekeraars kansen om het zorgaanbod goed aan te laten sluiten op het sport-en beweegaanbod binnen het publieke domein. Een goede keten van zorg en preventie draagt bij aan het behoud van een goede leefstijl na afloop van het programma. Wilt u weten hoe u effectief aan de slag kan gaan met een gecombineerde leefstijlinterventie? Lees dan het Wat werkt dossier gecombineerde leefstijlinterventie.