U bent hier

Gecombineerde Leefstijlinterventie

Gecombineerde leefstijlinterventie

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).

Gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekering

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Dit biedt gemeenten en zorgverzekeraars kansen om het zorgaanbod goed aan te laten sluiten op het sport- en beweegaanbod binnen het publieke domein. Een goede keten van zorg en preventie kan bijdragen aan het behoud van een goede leefstijl na afloop van het programma.

Zie verder: Gecombineerde Leefstijlinterventie.

Erkende gecombineerde leefstijlinterventies

Het RIVM heeft drie interventies erkend op het niveau effectiviteit in het erkenningstraject: SLIMMER, CooL en De Beweegkuur. Zorginstituut Nederland geeft aan dat programma’s die als GLI door het RIVM erkend zijn, voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking kunnen komen. Het is aan zorgverzekeraars om te besluiten welke programma’s zij vergoeden en contracteren.

Actueel overzicht

In het Algemeen GegevensBeheer-register (AGB-register) van Vektis is te zien hoeveel zorgverleners geregistreerd staan als leefstijlcoach. Op de landkaart die Vektis maakte ziet u waar in Nederland de leefstijlcoaches te vinden zijn. Er zijn nog enkele gebieden zonder leefstijlcoaches. De registratie als leefstijlcoach is nodig om één van de drie erkende gecombineerde leefstijlinterventies aan te mogen bieden. U vindt het kaartje bij Vektis.nl.

Ook Arts en Leefstijl heeft een overzicht. Hier vindt u een sociale kaart met zorggroepen en zorgprofessionals met een contractafspraak met zorgverzekeraars m.b.t. de gecombineerde leefstijlinterventie. Op de sociale kaart ziet u niet alleen waar deze zorggroepen zitten, maar ook welke interventies zijn gekozen.

Meer lezen?

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer