alcohol drankjes

 

Alcohol is een giftige stof met potentieel schadelijke gevolgen, zowel voor de gezondheid van individuen als voor de maatschappij. Gemeenten hebben een regierol in het voorkomen daarvan. Niet allen op basis van de Wet Preventieve Gezondheid (WPGWet publieke gezondheid ) maar ook omdat zij verantwoordelijk zijn voor uitvoeringtaken van de Drank- en Horecawet (DHWDrank- en Horecawet ). In het Nationaal Preventie Akkoord is het terugdringen van problematisch alcohol gebruik een van de speerpunten.

Actueel

  • Vier maatregelen van alcoholpreventie zijn kosteneffectief of -besparend (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,  maart 2020).
  • Staatssecretaris Paul Blokhuis beantwoordt vragen over zijn wetsvoorstel Drank- en Horecawet in verband met het preventieakkoord (Overheid.nl, maart 2020).
  • 41% Nederlanders drinkt niet of hooguit één glas alcohol per dag (CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, maart 2020).
  • Onderzoek toont aan dat jongeren die ouders zien drinken positieve verwachtingen van alcohol ontwikkelen (Sciencedirect.com, maart 2020).
  • Het Jaarbericht 2019 van de Nationale Drug Monitor (NDM) toont de laatste cijfers en feiten over het gebruik van en schade door alcohol, tabak, drugs en slaap- en kalmeringsmiddelen (Trimbos-instituut, maart 2020).

Snel aan de slag

Werken aan effectief alcoholbeleid

 

Stappen Direct naar
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over alcoholgebruik. Weet welke wettelijke en beleidsmatige aanknopingspunten er zijn voor lokaal alcoholbeleid.  Cijfers en feiten
Wettelijk en beleidskader
Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren. Lokale probleemanalyse
Een integrale aanpak
Formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities. Beleidsfocus en doelstellingen
Maak voldoende capaciteit en financiering vrij voor de uitvoering en evaluatie. Uitvoering en samenwerking
Evalueren
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak. Een integrale aanpak
Interventieoverzicht
Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Uitvoering en samenwerking

 

Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken. Evalueren

Succesfactoren

Lees meer over succesfactoren die ook voor alcoholbeleid van belang zijn: (Bestuurlijk) DraagvlakBurgerparticipatie en Gemeentelijke regie.  

Contact of vragen?

  • Informatie over de Drank- en Horecawet: Expertisecentrum handhaving DHW (Trimbos-instituut)
  • Adviespunt voor lokaal alcohol-, drugs en tabaksbeleid: Het Gemeenteteam (Trimbos-instituut)  
  • Website STAPinfo@stap.nl of 030- 656 50 41 (STAP - Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid)
  • Website Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid  (het CCV)

Het themadeel ‘Alcohol’ wordt actueel gehouden door het Trimbos-instituut. Laatste actualisatie: juli 2019. Websites waarnaar wordt verwezen zijn geraadpleegd op 1 juli 2019.