De pijler ‘regelgeving en handhaving’ gaat over het uitvoeren van wettelijke taken. Voor overgewichtpreventie gaat deze pijler niet op en liggen de accenten in de andere vier pijlers.

Mogelijkheden met regelgeving

Een mogelijk rol van de gemeente is om de komende jaren eisen te formuleren voor specifieke openbare settings. Er zijn verschillende ontwikkelingen om met regelgeving invloed uit te oefenen op enkele settings. Deze liggen op het vlak van vergunningverstrekking. Een voorbeeld is een restrictief vestigingsbeleid van (mobiele) snackkarren. Gemeenten kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om geen vergunning te verlenen voor mobiele snackkarren in de omgeving van scholen en speelplaatsen, of wijken waar veel overgewicht voorkomt. Ook kunnen gemeenten kijken naar mogelijkheden om de verhouding tussen het aanbod van gezond en ongezond eten te verbeteren. Zo weerde stadsdeel Zuid in Amsterdam in augustus 2017 een nieuw filiaal van een pizzaketen. De rechter stelde de gemeente hierin gelijk. In Utrecht wordt het aspect gezondheid standaard meegenomen bij ruimtelijke projecten op basis van de Wet Publieke Gezondheid.

Eisen aan gezonde voeding bij vergunningverlening

Daarnaast kan een gemeente denken aan het stellen van eisen aan gezonde voeding in inkoopcriteria en subsidievoorwaarden en het al dan niet uitgeven van vergunningen. Bij het verstrekken van een vergunning voor een evenement stelt de gemeente bijvoorbeeld als voorwaarde dat een groot deel van het voedselaanbod gezond is en dat er kraanwater beschikbaar is.