Roken en passief roken hebben serieuze gevolgen voor de gezondheid. Dat kost (gezonde) levensjaren op individueel niveau maar ook de maatschappelijke schade is groot: het brengt een grotere ziektelast met zich mee en verminderde arbeidsproductiviteit.

Roken geeft de grootste ziektelast en sterfte 

Roken is verreweg de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Ruim één achtste van de totale ziektelast in Nederland is toe te schrijven aan roken. Roken is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 91% van de gevallen van longkanker, en voor 85% van het aantal gevallen van COPDchronische bronchitis en longemfyseem . Ook een aanzienlijk deel van de incidentie van hart- en vaatziekten is toewijsbaar aan roken. Per jaar overlijden circa 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Rokers leven korter ten opzichte van niet-rokers, voor zware rokers die hun hele leven 20 sigaretten of meer per dag roken, is dat 13 jaar. Een op de vier zware rokers overlijdt voor het 65e jaar, onder niet-rokers is dat 1 op de 14. [1]

Schade door roken tijdens de zwangerschap 

Roken tijdens de zwangerschap is één van de oorzaken van perinatale sterfte en perinatale problemen. Kinderen worden bijvoorbeeld vaker voortijdig geboren of hebben een verminderde longfunctie. Maar ook op de langere termijn ondervinden kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap rookte nadelige gevolgen; ze hebben onder meer vaker last van gedragsproblemen en ADHD [2], overgewicht en kans op astma. Roken tijdens de zwangerschap komt voornamelijk voor onder moeders met een lage sociaaleconomische status. Lees meer over de gezondheidsgevolgen van roken tijdens de zwangerschap.

Gezondheidsrisico's door passief roken (meeroken)

  • Meeroken tijdens de zwangerschap draagt bij aan perinatale sterfte en perinatale problemen.
  • Meeroken door baby’s geeft een verhoogde kans op wiegendood.
  • Meeroken door kinderen heeft een nadelige invloed op de ontwikkeling van de longen en geeft een verhoogde kans op luchtweginfecties, op hoesten en het ontwikkelen van astma. 
  • Meerokende kinderen hebben een grotere kans later zelf te gaan roken. [3]
  • Mensen die zelf niet roken, maar regelmatig meeroken met een rokende partner, hebben een 20 tot 30 procent grotere kans op longkanker ten opzichte van mensen die niet in aanraking komen met tabaksrook.
  • Naast longkanker verhoogt meeroken het risico op ziekten zoals astma en bronchitis, hart- en vaatziekten en hersenbloedingen

Bronnen: 

Meer informatie

Referenties

  1. Bergh van den, C., Harteloh P., Croes A. Doodsoorzaak nr. 1 bij jonge Nederlanders: de sigaret.. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. 2017.

  2. Dong T., Hu W., Zhou X., Lin H., Lan L., Hang B., et al. Prenatal exposure to maternal smoking during pregnancy and attention-deficit/hyperactivity disorder in offspring: A meta-analysis.. Reproductive Toxicology. 2018.
  3. Hopman P., Croes E. Kinderen en roken. Een aantal feiten op een rij.. Utrecht: Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (onderdeel van het Trimbos-instituut). 2017.