Om een goed beeld te krijgen van de lokale situatie, is het van belang om lokaal de aard en omvang van de risicogroepen te inventariseren. Een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing is nodig voor het bepalen van prioriteiten en doelstellingen en kan u helpen bij het maken van een wijkgezondheidsprofiel. Daarnaast kunt u de resultaten gebruiken om te zien welke resultaten het lokale tabaksbeleid oplevert. Zo nodig kunt u waar nodig doelstellingen aanscherpen en/of de focus verleggen van uw beleid en uitvoering.

Bronnen voor een lokale probleemanalyse 

Om de landelijk cijfers en risicogroepen van tabaksgebruik lokaal te toetsen of te specificeren kunnen lokale gegevens worden gebruikt. Mogelijke bronnen zijn:

  • EMOVOElektronische MOnitor VOlksgezondheid (gezondheid jongeren klassen 2 en 4 voortgezet onderwijs) en andere periodieke gezondheidsmonitors uitgevoerd door de GGD.
  • Het Peilstationonderzoek van het Trimbos-instituut, een landelijke steekproef van tabaks- (en alcohol- en drugs-) gebruik onder scholieren in het middelbaar onderwijs, uitgevoerd via de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst. Kan gebruikt worden om uw lokale cijfers in perspectief te plaatsen of als aanvulling.
  • Cijfers van de aanbieders van stoppen met roken cursussen
  • Informatie van verschillende professionals die in hun werk te maken hebben met jongeren, zwangere vrouwen, horeca, andere risicogroepen en in de wijken
  • Onderzoek naar de naleving van de Tabaks- en rookwarenwet kan deel uitmaken van de probleemanalyse. De resultaten van dit nalevingsonderzoek geven zowel richting aan doelstellingen als een ijkpunt voor evaluatie.

Onvoldoende lokale cijfers tabaksgebruik? 

Het kan nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen. Zeker wanneer de doelgroepen of vindplaatsen niet duidelijk zijn. Of wanneer de aanpak niet voor het oprapen ligt; tabaksgebruik gaat vaak samen met andere leefstijlrisico’s. Mochten geen lokale of regionale cijfers beschikbaar zijn en aanvullend onderzoek geen optie, dan kunnen de landelijk geïdentificeerde risicogroepen als richtsnoer dienen. Ook bestaat er landelijk nalevingsonderzoek.