Inzicht in de redenen waarom mensen roken laat zien waar de aangrijpingspunten voor preventie zitten. De kans dat iemand begint met roken wordt bepaald door:

  • factoren in de sociale omgeving, zoals de acceptatie van rookgedrag binnen het eigen sociale netwerk (gezin, vrienden, school, werk).
  • persoonlijke factoren zoals opvattingen, verwachtingen, kennis, aanleg, zelfvertrouwen, erfelijke aanleg.
  • processen die verband houden met het gevoelsleven: er is een sterk verband tussen roken door jongeren en een negatief gevoel. [1]
  • socio-economische factoren en schoolniveau (vooral lager opgeleiden beginnen met roken en blijven roken). [1]
  • de verkrijgbaarheid van tabak.
  • tabakspromotie (reclame in winkels, rokers in films of op tv).
  • prijs van sigaretten, accijnzen.
  • wettelijke bepalingen.

Niet alle factoren die van invloed zijn op rookgedag, zijn beïnvloedbaar door gemeenten of andere lokale partijen. De Rijksoverheid heeft daarom in de afgelopen jaren wettelijke maatregelen genomen om het roken in publieke ruimten, de verkrijgbaarheid, de promotie en de prijs van tabak te beperken. Lees meer over wettelijk en beleidskader van tabakspreventie.

Referenties

  1. Hopman P., Croes E. Kinderen en roken. Een aantal feiten op een rij.. Utrecht: Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (onderdeel van het Trimbos-instituut). 2017.