Gebruik de onderstaande instrumenten voor het stellen van prioriteiten en doelen. Samen met partners en/of betrokken bewoners kiest u vanuit een gezamenlijke visie welke  (gezondheids)problemen in de wijk prioriteit hebben. Vervolgens formuleert u doelen voor uw beleid of aanpak.

Handreiking doelen stellen

Handreiking-doelen-stellen

De handreiking doelen stellen bij een lokale aanpak gezondheidsachterstanden geeft inzicht in het waarom, wanneer en hoe van doelen stellen en in verschillende soorten doelen. Bij de handreiking hoort een werkblad doelen stellen, een checklist doelensessie en een voorbeeldpresentatie doelensessie (Gezond In…, 2019).

Doelenboom

Tool Doelenboom

Een Doelenboom helpt u om uw algemeen beleidsdoel te vertalen naar beleidsdoelstellingen en tussendoelstellingen. Werk daarbij van boven naar beneden. Zo formuleert u meerdere op elkaar volgende doelen maken die u helpen bij de planning van uw project (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2011).

Voorbeeld: Doelen-Inspanningen-Netwerk GGD Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft naar aanleiding van de decentralisaties een beleidsplan voor het sociaal domein opgesteld met daarin een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN).

“We hebben vooral inspanningen opgenomen die we aanvullend doen, bovenop de bestaande inspanningen. De DIN helpt bij het scherp stellen van de doelen en de inspanningen die nodig zijn om deze te bereiken. De structuur van de DIN maakt het heel inzichtelijk hoe je vanuit volksgezondheid kan bijdragen aan de doelen van andere diensten en sectoren binnen het sociaal domein en vice versa. Dat maakt ook de samenwerking logischer.” - Johan Osté, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Amsterdam