Op deze pagina van het Wat werkt dossier vindt u voorbeelden voor stimuleren van ouderen om te bewegen.

Werken aan eigen effectiviteit met de Diabetes Challenge in Wageningen

Mensen met diabetes (type 2) weten vaak wel dat meer bewegen goed is, maar vinden het lastig om een activiteit te vinden die bij hen past. Zij ervaren veel lichamelijke problemen zoals vermoeidheid, gewrichtspijn en moeite met ademhalen door gebrek aan conditie. Ze zijn vaak te zwaar en zijn bang dat er onderweg iets gebeurt en er geen hulp is. Met de interventie Diabetes Challenge wordt met een wandelschema toegewerkt naar een loop over 5, 10, 15 of 20 km. Om mensen een gevoel van veiligheid te bieden loopt er in de meeste plaatsen regelmatig, en in Wageningen iedere week, een zorgverlener met kennis van diabetes mee. Daarnaast wordt gestimuleerd om zelf nog één of twee keer per week te wandelen. Deelnemers zijn enthousiast over de vooruitgang in hun mobiliteit, en ervaren dat ze ook zonder begeleiding veilig kunnen bewegen. Sportservice Wageningen stimuleert mensen om na de challenge te blijven wandelen, zelfstandig of onder de vleugels van een sportvereniging of -organisatie. Met deze aanpak wordt gewerkt aan het bevorderen van eigen effectiviteit, maar ook aan bijvoorbeeld het opdoen van sociale contacten.

Persoonsgerichte aanpak bij Coach2move van Radboud Universiteit

Coach2move is een erkende interventie die is bedoeld voor alle ouderen (70+) die zich bij de geriatriefysiotherapeut melden met mobiliteitsproblemen en die te weinig bewegen maar dit potentieel wel meer zouden kunnen. De interventie zorgt op verschillende manieren voor een persoonsgerichte aanpak. In eerste instantie is er keus uit drie verschillende varianten met min of meer sessies, afhankelijk van de uitgangssituatie. In tweede instantie is er een uitgebreide intake om te komen tot relevante, persoonlijke en inspirerende doelen om aan te werken. Door deze werkwijze en door hier helder over te zijn wordt gewerkt aan eigen effectiviteit en kosten-effectiviteit. Ondanks dat de interventie uitgevoerd wordt door de geriatrisch fysiotherapeut en daardoor niet direct onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, is het toch belangrijk om mee te nemen in de lokale aanpak. Mensen die anders waarschijnlijk fysiek alleen maar verder achteruit gaan, boeken behoorlijke vooruitgang. Onderzoek toont bovendien aan dat kosten voor zorg en gebruik van hulpmiddelen sterk afnemen. Afspraken met de zorgverzekeraar over vergoeding voor mensen zonder aanvullende verzekering maken de Coach2move bereikbaar voor meer personen. Afspraken met sportaanbieders kunnen zorgen dat mensen ook na deelname aan het programma blijven bewegen. Lees meer.

Goed bereik van ouderen in Amersfoort

In Amersfoort weten buurtsportcoaches van SRO structureel 1600 mensen te bereiken. De buurtsportcoaches zorgen dat ze goed samenwerken met andere organisaties waar ouderen samenkomen, die aanbod hebben, en die mensen kunnen verwijzen. Ze krijgen veel mensen doorverwezen vanuit de eerstelijnszorg, wat belangrijk is om juist de wat meer kwetsbare groepen te bereiken. Waarschijnlijk heeft de eerdere samenwerking vanuit de gecombineerde leefstijl interventie Kei Vitaal bijgedragen aan de goede samenwerking nu. Verder zijn buurtsportcoaches vaak te vinden op bijeenkomsten voor ouderen georganiseerd door andere organisaties. Herkenbaar zijn als buurtsportcoach met eigen kleding, een heldere en eenvoudige boodschap over bewegen, en aanwezigen vragen om een contactformulier in te vullen om ze later te kunnen bereiken helpen goed mee om veel mensen toe te leiden naar aanbod van henzelf of andere aanbieders. Eenzame mensen, die anders erg slecht bereikbaar zijn, weten ze te bereiken met de interventie Sociaal Vitaal. Mensen zijn bekend bij de gemeente. Door goede en strikte afspraken met de gemeente kunnen de buurtsportcoaches deze mensen individueel benaderen. Om te zorgen dat de kwaliteit van de begeleiding goed is, organiseert SRO regelmatig bijeenkomsten voor begeleiders van ouderengroepen. Lees meer.

Bewegen naar elkaar: wat werkt om meer ouderen in beweging te krijgen

In opdracht van FNO (programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis') onderzochten het Kenniscentrum Sport & Bewegen en Vilans wat werkt om meer (kwetsbare) ouderen in beweging te krijgen. In de gemeenten Den Haag, Berg & Dal en Heumen is in beeld gebracht wat nodig is om de integrale aanpak op zowel gemeentelijk niveau als de lokale samenwerking te versterken. De zelfredzaamheid van ouderen is bevorderd door de inzet van de interventie Meer Bewegen voor Ouderen - Functionele Training (MBvO-FT). De ervaringen en behoeften van de ouderen zijn het uitgangspunt bij de projectactiviteiten. Binnen het project zijn drie kennisproducten ontwikkeld die bijdragen aan ouderen in beweging krijgen: